Propisi (Zakoni, Odluke, Uredbe, Pravilnici)

   Odluka o snadbevanju grada toplotnom energijom

Download  

   Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Download  

   Zakon o energetici

Download  

   Predlog odluke o kućnom redu za grad Kragujevac

Download  

   Zakon o obligacionim odnosima

Download  

   Zakon o državnom premeru i katastru

Download  

   Zakon o planiranju i izgradnji

Download  

   Zakon o privrednim društvima

Download  

   Zakon o udruženjima

Download  

   Metodologija Vlade Srbije za izračun cene grejanja

Download  

   Uredba Vlade Srbije za utvrdjivanje metodologije za izračun cene grejanja

Download  

   Bezbedonosne procedure u zgradi - spisak pravilnika i procedura

Download  

   Održavanje zgrade i tehničke karakteristike - spisak zakona, pravilnika i procedura

Download  

   Administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom - spisak zakona, procedura i pravilnika

Download  

   Pravni okvir u vezi sa korišćenjem održavanjem i upravljanjem zgradom - spisak zakona, procedura, odluka i pravilnika

Download  

   Arhitektonske karakteristike zgrade - spisak zakona, procedura, odluka i pravilnika

Download  

   Energetska efikasnost zgrade- spisak zakona, procedura, odluka i pravilnika

Download  

   Kultura stanovanja i komunikacija - spisak literature, zakona, procedura, odluka i pravilnika

Download  

   Odluka o minimalnim naknadama za ivesticino, tekuće održavanje i naknada za upravnika

Download