O nama/Udruženje

Udruženje  “KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET“ je osnovano 15.06.2015. godine u Kragujevcu. Udruženje  „KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET“ je udruženje građana osnovano od strane tadašnjih skupština stanara, sa ciljem da se na nivou grada Kragujevca udruže sve skupštine stanara radi međusobne pomoći u odnosima sa drugim organizacijama, lokalnom samoupravom, državnim organima, javno-komunalnim preduzećima, sredstvima javnog informisanja i drugim subjektima.

Od posebnog je značaja rad našeg udruženja u pogledu motivisanja naših sugrađana da oforme stambene zajednice u zgradama u kojima nisu formirane, jer samo tako se uspostavlja zvaničan, formalno-pravni sistem, organizovanja stanara jedne zgrade, koji je preduslov za sve ostale zajedničke akcije stanara, bolju komunikaciju, dobrokomšijske odnose. U Kragujevcu ima preko 1.000 zgrada sa 49.000 nastanjenih stanova.

Ciljevi Udruženja su:

 • Poboljšanje uslova stanovanja u stambenim zgradama;
 • Podizanje svesti o funkcionisanju sistema zajedničkog stanovanja;
 • Zajedničko nastupanje pred državnim organima, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i sredstvima javnog informisanja u cilju efikasnijeg ostvarivanja  prava;
 • Zaštita od monopolskog uticaja u oblasti održavanja zgrada i posredovanje u kontaktu članova udruženja u cilju podsticanja zdrave konkurencije;
 • Jačanje uticaja stambenih zajednica u svakodnevnim oblastima delovanja;
 • Učestvovanje u javnim raspravama u postupku izmene zakonske i podzakonske regulative u oblasti stanovanja;
 • Pomoć građanima u osnivanju stambenih zajednica i pružanje pravne i administrativne pomoći osnivačima odnosno članovima Udruženja;
 • Promocija dobrih komšijskih odnosa;
 • Promocija tolerancije između ljudi različitih nacionalnih manjina i verskih zajednica;
 • Promocija programa za zaštitu životne sredine njenog očuvanja i korišćenja obnovljivih vidova energije;
 • Promocija radnih akcija i akcija na programu obuke civilne zaštite;
 • Promocija zdravog načina života i pomoći starim nemoćnim i osobama koje ne mogu same o sebi da se brinu.