Članstvo u Udruženju

Udruženje skupština stanara ’’KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET’’ je udruženje građana osnovano 15.06.2015 god. od strane skupština stanara, kao pravnih lica, sa ciljem da se na nivou grada Kragujevca udruže sve skupštine stanara radi međusobne pomoći u odnosima sa drugim organizacijama, lokalnom samoupravom, državnim organima, javno-komunalnim preduzećima, sredstvima javnog informisanja i drugim subjektima.

Od posebnog je značaja naš zajednički nastup pred donošenje novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Pozivamo sve registrovane skupštine stanara da nam se pridruže, ali pozivamo i stanare zgrada u kojima nema formiranih skupština, a zainteresovani su da to urade, da nam se obrate radi pomoći u procesu od formiranja do uspešnog vođenja skupštine stanara.

Bolje sami da se organizujemo nego drugi da nas organizuju!

   Instrukcija za uplatu članarine

Download  

   Poziv za pristupanje u članstvo Udrudženja

Download  

   Zahtev za prijem u članstvo Udruženja

Download