Šta se radi u Novom Sadu

Ne lepi plakate po mojoj zgradi!