Aktivnosti

Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora

Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora

Na poledjini računa SON-a iz aprila 2018te  stanari u Kragujevcu dobili su poziv da potpišu korisnički ugovor sa Energetikom doo.

Podsećamo stanare na naše aktivnosi iz januara 2017 godine gde je grupa predsednika SS predala je pojedinačna OBAVEŠTENJA Energetici doo i Gradskom veću kojim ih obaveštavamo da je prošao zakonski rok (29. 12. 2016. godine) do kada su sa nama kao korisnicima usluge daljinskog grejanja, morali da potpišu korisničke ugovore. (Zakon o energetici član 360)

S obzirom da nemamo korisničke ugovore i da je zakonski rok za zaključivanje istih prošao, a za šta su krivi Energetika doo i Gradsko veće, svaku dalju isporuku toplotne energije, počev od 01. 01. 2017. godine, smatraćemo kao jednostranu, ugovorno neobavezujuću, dobrovoljnu uslugu.

Pozivamo naše komšije stanare zgrada da po jedan primerak ovog OBAVEŠTENjA dostave Energetici doo a overeni primerak da sačuvaju. Na taj način im stavljate do znanja da Vi Zakon poštujete i da nećete pristati na obligacioni odnos posle zakonskih rokova.

Primerak OBAVEŠTENJA možete preuzeti na ovom linku.

Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora
Predajte OBAVEŠTENJE Energetici umesto potpisivanja korisničkog ugovora