Aktivnosti

Odluka o minimalnim naknadama za ordžavanje i upravljanje zgradama 10.jun 2020

Odluka o minimalnim naknadama za ordžavanje i upravljanje zgradama 10.jun 2020

Od jula meseca 2020 godine shodno Odluci Skupštine grada Kragujevca primenjiva?e se nove minimalne naknade za odr�avanje i uravljanje zgradama.