Aktivnosti

KKS traži nižu cenu grejanja

KKS traži nižu cenu grejanja

Iz kalkulacije cene grejanja moraju se ukloniti svi neopravdani troškovi i to je preduslov za nižu cenu grejanja, a iz toga će proisteći i kvalitet usluge za naše stanare. Prostora dodatno ima i zbog nižih cena energenata na tržištu. Apelujemo na novog gradonačelnika Dašića da se uhvati u koštac sa problemom grejanja u gradu.