Aktivnosti

Dopis upućen JSP Kragujevac u vezi stavke na računu SON-a ’’naknada za vodjenje matične evidencije’’

Dopis upućen JSP Kragujevac u vezi stavke na računu SON-a ’’naknada za vodjenje matične evidencije’’

Град Крагујевац

Градском већу

 

JСП Крагујевац

Директору- Славољубу Јелићу

 

 

 

На основу ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) али и на захтев чланова нашег Удружења подносимо

 

ЗАХТЕВ

 

Да нам се доставе информације у вези са приходом ЈСП Крагујевац по основу ставке на рачуну СОН-а ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’ и то:

  • Укупан приход по основу ставке  ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’ у 2015 години,
  • Укупан број корисника од којих се наплаћује ставка ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’ ,
  • Проценат наплате по основу ставке  ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’ у 2015 години,
  • Законски основ по коме се наплаћује ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’
  • Од када се наплаћује ставка  ’’ накнада за вођење матичне евиднеције’’
  • Спецификација трошкова израде и доставе рачуна СОН-а по комаду,крајњем кориснику,

 

Доставу тражених информација можете изврити на мејл адресу kragujevacki.kucni.savet@gmail.com или на адресу Војислава Калановића 2/2/21.

 

Удружење скупштина станара КРАГУЈЕВАЧКИ КУЋНИ САВЕТ основано је 15.06.2015 са циљем да се на нивоу града Крагујевца удруже скупштине станара због потребе међусобне помоћи у односима  са другим организацијама, локалном самоуправом, државним органима, јавним предузећима, средствима јавног информисања и другим субјектима.  

 

Удружење скупштина станара КРАГУЈЕВАЧКИ КУЋНИ САВЕТ залаже се за успостављање комуналног реда у стамбеним зградама, формирању стамбених фондова, очувању амбијенталних целина, унапређење културе становања, продужењу века трајања зграда, заштити од монополског утицаја пружаоца услуга одржавања зграда и подстицање здраве конкуренције, учествовање у јавним расправама на тему измена и допуна законске и подзаконске регулативе које ће унапредити систем заједничког становања и генерално оснажити утицај скупштина станара у граду Крагујевцу.

 

 

 

У Крагујевцу 15.03.2016 год

 

С поштовањем,

 

Председник

Зоран Јовановић